• 123, Oslo, Norway

  • 2500 seats

  • 30 Speakers

  • 90 hours

Místo konání

 

Hotel GALANT
Mlýnská 2
Mikulov

Popis trasy od Brna:

Vzdálenost z Prahy 250 km. (cca 2:30 h)
Po příjezdu do Mikulova pokračujte cca 1 km po silnici směr Vídeň až ke křižovatce, kde po levé straně uvidíte supermarket BILLA. Před supermarketem odbočte vlevo do ulice Republikánské obrany. Dále pokračujte rovně až k zákazu vjezdu pod náměstím. Zde odbočte vpravo, po 200 m vlevo a po 200 m opět vlevo. V centru Mikulova je cesta k hotelu značena šipkami.

hotel Galant
Partneři