Video je určeno pouze pro lékaře.

Nežádoucí účinky - Více informací naleznete na webu

Ochrana osobních údajů 

Souhrny údajů o přípravku Xarelto® 2,5 mg, 10 mg, 15 mg a 20 mg. Pro zobrazení SPC klikněte na příslušnou sílu přípravku.

Toto je obchodní sdělení společnosti BAYER s.r.o. Nepřejete-li si, aby Vám byla obchodní sdělení společnosti BAYER s.r.o. dále zasílána, odešlete email, který se Vám zobrazí po kliknutí na možnost „Zrušit zasílání“

Výdej léčivých přípravků je vázán na lékařský předpis. Přípravky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Aktuální výši a podmínky úhrady naleznete na www.sukl.cz. Před předepsáním léčivých přípravků si pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravcích. Souhrny údajů o připravcích i s informacemi jak hlásit nežádoucí účinky najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese Bayer s.r.o. Siemensova 2714/4, 155 00 Praha 5, Česká republika.


PP-XAR-CZ-0401-1 12/2020

ICHS, ischemická choroba srdeční; PAD, symptomatické onemocnění periferních tepen